W  CENIE  KURSU JAZDA  PO  PLACU  MANEWRWOWYM  WORD !!!

 

 

 

Cele szkolenia:
przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na prawo jazdy kat.B


Czas trwaniu szkolenia:
Kurs obejmuje ogółem - 60 godzin, w tym :

  • zajęcia teoretyczne 30 godzin (godziny lekcyjne)
  • zajęcia praktyczne 30 godzin (godziny zegarowe)


Warunek uczestnictwa:

ukończone 18 lat lub 17 lat i 9 m-cy (za zgodą opiekunów), Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Absolwent szkolenia otrzymuje:
zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury

Cena: 2 500 PLN*

W cenie kursu pojedziesz z nami na plac manewrowy do WORD-u

Szkolenie uzupełniające 80 zł/1godz.

Szkolenie uzupełniające dla osób którzy ukończyli szkolenie w innym OSK - 100 zł/1 godz.

Wpłata na konto:

ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów

Bank Spółdzielczy Płońsk Oddział w Ciechanowie 86 8230 0007 3001 0648 2000 0001

Tytułem: Prawo jazdy kategorii ...

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

podana cena dotyczy klienta z wolnego naboru. Organizator zastrzega sobie prawo do dołączenia osoby zgłoszonej indywidualnie do grupy już istniejącej.