Cele szkolenia:
przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na prawo jazdy kat.C

Czas trwaniu szkolenia:
Kurs obejmuje ogółem - 50 godzin, w tym :

  • zajęcia teoretyczne 20 godzin (godziny lekcyjne)
  • zajęcia praktyczne 30 godzin (godziny zegarowe)

Warunek uczestnictwa:
prawo jazdy kat. B, Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)Absolwent szkolenia otrzymuje:
zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury

Cena: 2000 PLN*

W cenie kursu pojedziesz z nami na plac manewrowy do WORD-u

Szkolenie uzupełniające 70 zł/1godz.

Wpłata na konto:

ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów

Bank Spółdzielczy Płońsk Oddział w Ciechanowie 86 8230 0007 3001 0648 2000 0001

Tytułem: Prawo jazdy kategorii ...

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

* podana cena dotyczy klienta z wolnego naboru. Oferta cenowa dla klienta kierowanego przez instytucję jest ustalana indywidualnie przez Organizatora szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do dołączenia osoby zgłoszonej indywidualnie do grupy już istniejącej.